Py$ka

27 tekstów – auto­rem jest Py$ka.

I nie lu­bię nadziei mi­mo te­go, że jest potrzebna... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 czerwca 2011, 19:15

Trud­no żyć ze świado­mością, że ktoś od­chodzi na tam­ten świat, a Ty nie możesz nic z tym zrobić... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 grudnia 2010, 19:47

Cho­wam smu­tek pod po­duszkę by światło dzien­ne go nie ujrzało... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 16 grudnia 2010, 16:34

To życie mnie te­go nau­czyło! Nie pot­ra­fię ni­komu słodzić... Po pros­tu mówię prawdę...! 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 grudnia 2010, 21:31

Poeta pisze wier­sze, na­daw­ca lis­ty, a życie scenariusz... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 grudnia 2010, 18:06

Widzisz ten płonący las? Tak płonęło mo­je ser­ce, gdy Cię poznałam...
Te­raz pożar za­nika niczym mo­ja miłość do Ciebie...
A Ty na­wet nie pot­ra­fisz pojąć te­go bólu... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 listopada 2010, 21:21

Próbując przez­wy­ciężyć in­nych uważaj, żebyś nie upadł jeszcze niżej... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 18 listopada 2010, 21:14

Nie będę py­tać, bo i tak mi nie po­wiesz- usłyszałam..
...Kiedy ja tak bar­dzo chciałam to z siebie wyrzucić. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 16 listopada 2010, 19:52

Wskrze­siciel­ka radości.
Mor­der­czy­ni smutków.
Zaw­sze taką chciałam być.. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 15 listopada 2010, 17:59

Bo tak trud­no... Tak trud­no jest żyć ze świado­mością, że nie jest się dla ni­kogo ważną... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 14 listopada 2010, 16:18
Py$ka

Bo tak trudno jest się uśmiechać, gdy jest źle..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Py$ka

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność